Tämä keskustelupalsta on arkistoitu, eikä tänne ilmesty enää uusia viestejä.
Ilkka Luoma 29.01.2013 11:11
Adolf Hitler nousi valtaan 80 vuotta sitten. Alussa Saksan kansa kiitti; työttömyys oli poistettu ja kansallinen identiteetti löydetty – elettiin taitavan taktikoinnin, suoraviivaisesti kovan linjan ja varustautumisen aikaa kuusi vuotta, kunnes sota syttyi ...

Syttyi sota, joka ei löydä vertaistaan – jo pelkästään Saksan kolmannen valtakunnan ja Josif Stalinin Neuvostoliitto kävivät maailman sotahistorian raaimman, verisimmän ja tuhoisimman sodan – Itärintaman sodan (1941-1945), jossa kaatuneita oli enemmän kuin muilla rintamilla yhteensä.

Ylläolevat asiat muistetaan hyvin, kuten keskitysleirit, joihin kerättiin juutalaiset, romaanit, homot, tiettyjen uskontojen harjoittajat sekä roistot ja rankasti lakia rikkoneet. Nämäkin asiat muistetaan hyvin. Tänään näihin rikoksiin syyllistyneet ovat hintansa maksaneet ja poistuneet lopullisesti – Saksan kansa on vapaa syyllistelystä.

Vähemmän tiedetään nimenomaan tuon aikakauden 1933-1939 välisestä ajasta, jolloin Saksa tuntui saavuttavan kaiken, mihin ryhtyi, taitavalla pelillä ja diplomatialla – puhumattakaan kotirintaman massiivisesta tuesta, jolla Saksan kansa löysi jälleen itsensä.


Anastettu itsetunto ja historiallinen vääryys?

I Maailmansota romahdutti saksalaisuuden ja kansa koki vääryyttä – sotahan lopetettiin maan sisältä käsin, ei rintamilla, joissa Saksan sotakoneisto oli vahvoissa asemissa. I Maailmansota oli asemasotaa, jossa miesmenetys rintamakilometria kohden oli murskaava – sisämaan kaupunkeja ei pommitettu, ei ollut laitteita eikä välineitä siihen.

...
Vähän puhutut keinot ja tavat, joilla Hitlerin Saksa otti suvereenin asetelman alkaneeseen sotaan 1939-1941 – Wehrmacht´in 1] marssin ylivoimaa ja tehoa, mistä se johtui? ---

1] Wehrmacht --- http://de.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht ---


Saksa kykeni suunnittelemaan toimivat sotakoneet, mobilisoimaan koulutetut joukot, mutta ennenkaikkea taktikoimaan häikäisevän salamasotavaihteen, jolla perinteelliset asemasotaan valmistautuneet massa-armeijat kukistettiin.


Kuinka oli mahdollista, että edellisen sodan hävinnyt valtio nousi näin nopeasti?

Adolf Hitler kirjoitti oman ja valtionsa tulevaisuuden vankilassa – yritettyään vallankaappausta. Vapautus koitti pian ja puiseva kirjaduo ”Taisteluni I ja II” julkaistiin opinkappaleeksi, jonka Neuvostoliiton yksinvaltiaan, Stalinin olisi kannattanut lukea.


Saksalainen kuuliaisuus

Kolmas valtakunta mobilisoitui kuuluisalla saksalaisella kurilla, tottelevaisuudella, pääomien suostuttelulla sekä ylivertaisella esiintymisellä. Kansallissosialistinen puolue osasi propagandan – kansa hullaantui ja äänesti Hitlerin valtaan, josta hän luopui itsemurhallaan vuonna 1945.

Saksan kansa ei pettänyt Hitleriä, vaan seisoi liittoutuneiden Saksan siviilikaupunkien massapommituksista huolimatta diktaattorinsa takana – olihan Hitler palauttanut Saksan voiman ja identiteetin – tuhotakseen sen vuosien 1943-1945 aikana.


Terveelliset fyysisyyden elämäntavat olivat kunniassa!

1930 –luvun Saksassa arvostettiin ruumiinkulttuuria, omintakeista taidetta, mahtavia paraateja, voiman näyttöä ja kansallista tunnetta jostain sellaisesta ylivertaisuudesta, johon kansa sekosi oman itsetuntonsa noustessa sfääreihin. Hitler oli pelastanut Saksan alemmuudentunteesta ja palauttanut sen kunnian Euroopan väkevimpänä kansakuntana.

Kaikki, mihin Hitler tarttui, tuntui onnistuvan. Hitler asetteli taitavasti allaan olevat johtajat osin toisiaan vastaan, jolloin hänen oma asemansa säilyi koskemattomana.


Onnistuminen ja kaitselmuksen onni hiipui,

kun Hitlerin oma itsetunto nousi taivaisiin, ja usko itseensä oli liian horjumaton näkemään kaikkialla ympärillä tapahtuvaa tiivistymistä aatteen taakse, jota USA johti – Saksa on nujerrettava, vaikka Englannissa ja USA:kin oli voimia, jotka allekirjoittivat Hitlerin teesit idästä ja idän kommunismin uhasta.

Heti II Maailmansodan päättymisen jälkeen syttyi idän ja lännen välille ”kylmäsota”, jota kesti Neuvostoliiton hajoamiseen saakka. Hitler olisi tehnyt nimenomaan Englannin kanssa rauhan, mutta Churchill ei taipunut tähän kosintaan, vaikka tiesi suurimman vihollisen olevan idässä.


Poikkeuksellinen vastuunkanto oli Saksan ideologinen ydin

Saksa edusti kaikesta huolimatta kansana läntisiä arvoja, tosin totalitarismin sävyttämänä – se sopi kuriin tottuneelle kansalle, joka ymmärsi, että kunkin henkilökohtainen vastuu teoistaan oli kansakunnan vahvuuden ydin. Tätä ominaisuutta Hitler osasi käyttää taitavasti hyväkseen. Kolmannen valtakunnan piti kestää 1000 vuotta – se kesti 12 vuotta.


...
Saksa ja Suomi

Suomessa oli paljon tahoja, jotka ihailivat Saksan kolmatta valtakuntaa – koko 1930 –luku oli seurailua ja ihailua – rakennettiin aatosta suursuomesta, rajasta Uralilla. Jatkosotaan mentiin virallisesti passiivisena, ”ajelehtien”, mutta sotakoneistomme tiesi jo hyvissä ajoin mitä operaatio Barbarossa *] merkitsi – Saksa oli meidän aseveli ja puolusti hyökäten valtakuntamme koko pohjoisrajaa itään vasten ---

*] Operaatio Barbarossa --- http://fi.wikipedia.org/wiki/Operaatio_Barbarossa ---[2007] Asioita joista ei uskalleta tai voida puhua

osa 1. päättyy - osa 2. tulee alle olevaan kommenttiosioon ---


Ilkka Luoma
Laajenna
Ilkka Luoma 29.01.2013 11:14
Osa 2. (jatkoa edelliseen)

(YLE esitti pienoissarjan saksalaisesta arkkitehdistä, joka pelasti itsensä taitavalla luovimisella 1945-46 - varusteluministeri Albert Speer, Hitlerin ystävä ja laskelmoinut lojalisti )

[ ... joukkoja ja kansanryhmiä on kautta-aikain johdatettu ryhmähengen, kansallistunteen, yhteenkuuluvuuden ja yhteisen vastustajan/ vihollisen osoittamisella tekoihin, jotka hitaasti kehittyivät mm. Saksan Kolmannesta Valtakunnasta esitettyihin ja todettuihin rikoksiin ihmiskuntaa kohtaan ... ]

ORIG TEKSTI --- http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/0...ai-haluta.html ---


Ilmaisjakeluna ilmestyvä mainokseton tieteen ja filosofian mielipiteitä, tutkimuksia ja tieteellisen maailman riippumattomuusdebattia julkaiseva Tieteessä Tapahtuu -lehti 4/2007 julkaisi (prof. Juha Manninen 2) rohkea ja kiihkottoman kirjoituksen "Eino Kaila ja kolmas valtakunta" 1). Suomessa oli runsaasti myönteisyyttä ja seurailua jo 1930-luvulta alkaen koskien Kansallissosialistisen Saksan siirtymistä totalitaarisen yhteiskuntajärjestyksen tielle.

Suomessa - kuten kaikkialla - on hyvin tunnettua, mitä tapahtui Saksassa 1933 - 1945. Nämä kertomukset ja kirjoitukset eivät ole sisältäneet juuri mitään sellaista, josta syntyi ennennäkemätön joukkovoima yhdistämään miltei koko kansakuntaa. Kolmannen Valtakunnan järjestelmä kaikkinensa on jätetty esimerkiksi pahan akselista, jolle ei ole vertaa löytynyt. Näkökulmien syväluotaukset kiihkottomina analyyseina ovat jo julkistuneet esisanoina ja varovaisina pohdintoina - ja tässäkin äänitorviksi uskaltautuvat ensiksi "valtapolitiikasta vapaat" tiede- ja filosofiapiirit.


Viimeiset vaalit 1933 – vahvemman rooli otto vallan

1930-luvulla Saksa ’vapaissa’ vaaleissa valitsi kansallissosialistisen järjestelmän, jota johti systeemi, joka ammensi alusta alkaen voimansa ryhmähengestä, samankaltaisuudesta, historian kaipuusta ja oman edustamansa ryhmän kaikkivoipaisuudesta.

Tuon ajan tiede etsi monin keinoin perusteluja vahvemman rooliin, epäkelpojen lopulliseen järjestykseen ja rodun arvioimiseen saavutusten pohjalta. Oli syntymässä vastakkainasettelua tuolloisella tavallansa, jota tänäkin päivänä esiintyy tiukkana reviiripuolustuksena ja pelkona, kuin myös vihana tuntematonta ja vierasta kohtaan.


Suomalaista pohdintaa - myötämielisyydellä

Akateemikko Eino Kaila suomalaisena filosofina pohdiskeli järjestelmää (erityisesti 1940-1942), jossa suosittiin päämääriä vahvuuksien ja yhteneväisyyden pohjilta. Saksa oli järjestelmä, johon moni suomalainen samaistui, syntyi haaveita ja päämääriä rakentaa vastaavuuksia joukkohengestä, puhtaasta suomalaisuudesta ja elinpiiristä, joka olisi meille historiallisesti kuulunut.

Suomella oli kiistattomat siteensä Saksaan jo meitä vapauttamaan tulleiden jääkärien ajoilta, jotka tunnetusti saivat koulutuksensa Saksan kasarmeilla. Samoin ne nuoret miehet, jotka seikkailun ja voimantunnon kuin liittoon kuulumisen hengessä vapaaehtoisesti Saksan Waffen SS-joukkoihin ilmoittautuivat "yhteiseurooppalaiseen akselivaltojen" sotalaitokseen turvaamaan "yhtenäisen Saksa-johteisen Euroopan" lisäelintilan saantia idästä.

Professori Kaila - kuten monet muutkin, esimerkiksi tunnetun tiedemiessuvun Rolf Nevanlinna (Helsingin Yliopiston rehtorina 1940-luvulla) suitsuttivat kansallissosialismin aatetta airueena kommunismia ja sen leviämistä vastaan. Löydettiinpä siitä myös kantaeurooppalaista historiahavinaa.

Neuvostoliiton marksistinen järjestelmä oli pelon ja vihan kohde ja Saksa koettiin tuon maanvyöryn lailla leviävän systeemin riittävän vahvana esteenä (tavallaan täältä asti saamme perintönä sitkeästi elävää uhkamanipulointia nyky Venäjääkin kohtaan).


Voima juovutti niin kansaa, pääomaa kuin johtajiakin

On selvästi tunnistettavissa, että monet tiedemiehet ja poliitikot omaksuivat voiton ja kansallisen voiman tiekseen, erityisesti Saksan menestyksen vuosina. Moni kirjailija innostui palavasieluisesti kuvaamaan Saksan joukkokokoontumisia ryhmähengen ja yhtenäisyyden hektisenä kiihkona.

Voimaa ravittiin hypnoottisesti puolifilmaattisella alitajuntavaikutepsykologialla. Kansakunta oli Saksassa saanut latauksekseen paristoituneen tunnefilosofian, jossa suuretkin ponnistusvaateet otettiin vastaan hyväksyttyinä tehtävinä päämäärän saavuttamiseksi - kansa oli uskollinen johtajalleen loppuun saakka.


Suomi eli vahvuutensa jatkosodan alussa Saksan rinnalla

Saksa oli jäänyt meille ainoaksi valinnaksi; pelkäsimme Neuvostoliittoa, vaikka meillä, jos kenellä, on näkemystä, tietoa ja elämisen tasapainoa idän ja lännen vedenjakajalla. Saksa hurmasi monet ja Adolf Hitlerin Taisteluni 1:stä ja 2:sta otettiin runsain painoksin. Monilta se jäi lukematta; se kuului ikäänkuin kunnon kansalaisen kirjahyllyvarustukseen. Lukivatkohan Stalinin vasallitkaan sitä?

...
Saksan vaiheista 1930- ja - 40-luvuilta ei ole loppuun kirjoitettuja kappaleita

Asioiden kaikkia puolia ei ole tuotu esille. Niitä tekoja, jotka alussa valiinnuttivat ’vapailla vaaleilla’ kansallissosialistisen järjestelmän, ei tuoda kuin verhotusti esille. Tämä puolittainen esitys - vain sen negatiivisina puolina - pitää hengissä mystiikkaa ja viehtymystä vahvuudesta, voimasta ja käsittämättömästä ihmisten hallinnasta (suurelta osin vieläpä vapaaehtoisesti).

Puolittaisuus antaa ajattelemisen ja kiihkottoman pohdiskelun aihetta. Mystiikat ovat aina kiehtoneet ja kiihottaneet ihmisiä. Kielletty on hedelmää, jota jo historiassa on maistettu. Oliko lähes koko tuolloinen Saksan kansa niin täysin väärässä kuin halutaan antaa ymmärtää?


Kolmannessa valtakunnassa oli myös tarkastelun arvoisia puolia;

täystyöllisyys, perhekeskeisyyden arvostus, ruumiinkultturin kannatus, mielenvahvuuteen tähtäävät terveystavoitteet, liikenneyhteydet ja ylivertainen järjestys ja toiminnallinen tarkkuus. Järjestelmän sisällä oli hyvä ja turvallinen asua - oli vain joko vapaaehtoisesti tai mukaillen hyväksyttävä valtavirta, josta järjestelmä loi yhteenkuuluvuuden ja ryhmähengen voiman kannattajillensa.

Urheilu, liikunta, luonto ja terveet elämäntavat olivat hyveitä, joita tosin osa puolue-eliitistä viisveisasi - "älä tee niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon" -mentaliteetilla.


Hitaasti aidot hyveet rämettyivät

On tunnettua, että totalitäärisissä järjestelmissä hitaiden muuttujien seurauksena tapahtuu "ryöstäytyvää" siirtymistä itselleen arvostelukyvyttömään suuntaan luoden uskomuksia omasta täydellisestä kaikkivoipaisuudesta.

Hyvätkin alun idealismia hipovista aatesunnista frustruoituvat valtapyyteisiksi ja "tavoitteet pyhittävät teot" -periaatteiksi. Järjestelmän tavoitteiden eteen ei saanut jäädä häiritseviä esteitä. Esteet raivattiin pois, jotta historiallinen vastuu ja perimän kanto uusille sukupolville ei häiriintyisi.

Järjestelmäkonkretisoijat olivat sokeutuneet näkemään omia muista, "vieraista" piittaamattomia toimia -- tavoite- ja käskyjen noudattamisvelvoitteet olivat ylittäneet inhimilliset kestorajat.

Pysyy sitkeästi hengissä – kun koko totuutta ei sallita virallisesti esille

Kolmannen valtakunnan mystiikkaa saadaan parhaiten hälvennetyksi ottamalla esille sen kaikki puolet, myös kiistattomat edut ja tapahtumat, jotka nostivat Saksan I Maailmansodan häpeästä jälleen koko Euroopan tekniseksi ja kaupalliseksi veturiksi.

Ylivertainen varustelukyky sumensi Saksan kiihkotonta näkemystä yleiseurooppalaisesta yhteismallista; sen teki itsellisesti Saksa yksin ja omien valtapyyteiden ohjaamana. Liiallinen identiteetti on kuin hyvän - tai pahanlaatuinen liikakasvu yhteisöllisyyden elimistössä.


Kolmannen Valtakunnan Eurooppa oli saatettava yhden järjestelmän systeemiksi,

jossa tosin kansalliset ominaisuudet saivat jäädä paikoilleen, kunhan ne eivät muodostuneet uhaksi tunteelle, jossa koettiin ylivertaisuutta muihin nähden. Eurooppa olisi näin saanut riittävän voiman patoamaan pelättyä kommunismia, joka oli Hitlerin Saksan suurimpia uhkakuvia läntisille järjestelmille.

Hitler ennusti neuvonantajiensa kautta hyvin II-maailmansodan loppumisen jatkoseuraukset. Amerikkalainen panssarikenraali Patton oli ilmeisesti pikaistuksissaan jossain yhteydessä 1944 tuumannut, että saman tien Moskovaan saakka. Hitler uskoi loppuun asti lännen kääntävän aseensa Neuvostoliittoa vastaan.

...
Nyt me elämme uudessa EU-Euroopassa,

jossa Saksa koettaa järjestellä yhteistä perustuslakia EU:lle. Yhteisömme on nyt pinta-alallisesti miltei yhtä suuri kuin Kolmas Valtakunta vuonna 1942. Saksa on jälleen noussut tekniikan ja kaupan veturiksi maanosassaan.

Suomelle Saksa on ollut koko itsenäisen historiansa yksi tärkeimmistä kauppakumppaneista, kuten myös Neuvostoliitto ja myöhempi Venäjä. Saksa on uudessä koko maapalloa koskevassa työn uudelleen jaossa yksi merkittävimmistä Euroopan pelintekijöistä.

Yhtenäisen EU:n tulisi asemoitua USA:n ja tulevan Venäjä-Kiina -akselin välimaastoon yhteiskunnallisena ympäristöarvostajana kehittämään tekniikat ja järjestelmät siivoamaan sen aikaansaamat markkinataloudellisen kulutusjuhlinnan jäljet.


Eurooppa voisi olla ensimmäinen irtiottaja palauttamaan henkisiä arvoja ymmärrykseen mitä on historiallinen sivistys näkemään vastuuta teoistamme, jossa me valkoisena rotuna olemme markkinakulutuksen airueena jälkemme jo ympäristöömme jättäneet.

Eurooppa on ollut filosofioiden ja useiden korkeakulttuurien kehto. Meidän uutena eurooppafilosofiana olisi tilausta ympäristötavoitteiden harmonisoituminen kunnioitukseen kokonaisuuksia kohtaan. Olisiko sieltä "pimeistä ja vääryyden peittämistä" Kolmannen Valtakunnan joistakin perusperiaatteista ammennettavissa yhteyttä luontoon, terveeseen ruumiinkulttuuriin sekä joukkohenkeen, jossa yhteisöllisyydellä tavoiteltaisiin sellaisia päämääriä, joilla olisi kestävyyden merkkejä - vaikkapa tuhanneksi vuodeksi ymmärtämään, että luonto ei kestä kaltaistamme kulutusta? ---


Linkki ---- http://www.tieteessatapahtuu.fi1) Artikkeli "Eino Kaila ja kolmas valtakunta"
---- http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/view/204/179


2) Arvostelu prof. Juha Mannisen kirjasta "Valistus ja kansallinen identiteetti"
---- http://www.helsinki.fi/hum/hist/yhd/.../manninen.html


Juha Manninen: Kansakunnan aatteen synty Ruotsissa ja Suomessa
---- http://www.tsv.fi/ttapaht/021/manninen021.htmIlkka LuomaKESKUSTELU --- TIEDE

Voit tilata ilmaiseksi Tieteessä tapahtuu –lehden tilaukset@tsv.fi


Kuvakokoelma yllä olevaan kirjoitukseen
-kuvia saa käyttää vapaasti tekstin yhteydessä. Copyright by Ilkka Luoma 2005 ja 2006.


Kuva 1
--- http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/510005715/ --- DSC_2039.JPG

Teksti
Mannerheim käänsi tilanteen pakosta selkänsä Saksalle ja näin presidentti Ryti - tehtyään sopimuksen Hitlerin kanssa - sai linnatuomion toimista, jotka pelastivat itsenäisyytemme. Stalin ei halunnut Mannerheimille tuomiota. Muistettakoon kuitenkin, että Kolmannen Valtakunnan marssiessa ylivoimaisena Neuvostoliiton aroilla 1941, antoi kunnioittu marsalkkamme kuuluisan miekantuppi-päiväkäskyn. Saksa hurmioitti osaa Suomen kansaa 1941 haaveesta Suur-Suomesta. Suomi on kulkenut historiaansa tiiviisti Saksan yhteydessä - nyt Saksa ajaa EU:lle yhteistä perustuslakia...


Kuva 2
--- http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/510005695/ --- B0001570.JPG

Teksti
Kolmannen Valtakunnan SA-joukkojen asepukuun liittyvä tikari suomalaisella kirpputorilla; hinta oli 1500 euroa. Kysynnän ja tarjonnan laki huolehtii korkeista hinnoista. Maamme itsenäisyyden vartija marsalkka Mannerheim pelasti Suomea mm. saksalaisten aseilla heinäkuussa 1944. Saksa koulutti myös jääkärimme 1910-luvulla, jotka vaikuttivat ratkaisevasti sisällissodassamme valkoisten voittoon. Suomi seisoi jo tuolloin idän ja lännen etuvartiossa. Saksa on ollut aina yksi merkittävimmistä ulkomaankauppakumppaneistamme...
Laajenna
anarkistialkuasukas 29.01.2013 14:16
Sen mikä jäi Hitleriltä taloudellisesti kesken, hoidetaan Kataisen ja Merkelin johdolla päätökseensä.
Laajenna
Omat-aivot 29.01.2013 16:04
Ei kauaa kestänyt kun puna-armeija vapautti Euroopan natsien ikeestä.
Laajenna
Ilkka Luoma 29.01.2013 16:35
Moni ihmettelee miksi Saksan runttaamiseen tarvittiin Neuvostoliiton, USA:n, Englannin ja Ranskan voimavarat - yhtä valtiota kohtaan, jolla oli huonoimmillaan (omasta syystään) useita yhtäaikaisia rintamia - Miksi Saksa kesti niin pitkään?
Laajenna
Ilkka Luoma 29.01.2013 21:07
Lainaus: anarkistialkuasukas kirjoitti: Näytä viesti Sen mikä jäi Hitleriltä taloudellisesti kesken, hoidetaan Kataisen ja Merkelin johdolla päätökseensä.
Kataisella on aivan liian pienet hartiat tämän typpisiin koitoksiin, edes huumorilla ;-)
Laajenna
Cliff_Barnes 29.01.2013 21:28
Lainaus: Ilkka Luoma kirjoitti: Näytä viesti Moni ihmettelee miksi Saksan runttaamiseen tarvittiin Neuvostoliiton, USA:n, Englannin ja Ranskan voimavarat - yhtä valtiota kohtaan, jolla oli huonoimmillaan (omasta syystään) useita yhtäaikaisia rintamia - Miksi Saksa kesti niin pitkään?
Miten niin omasta syystään?
Saksa taisteli juutalaisten hallitsemien kommunistien ja vapaamuurarien veristä maailmanvalloitusta vastaan ja puolusti kristillistä kulttuuriperimäänsä ja oikeuttaan olla itsenäinen, riippumaton kansakunta.

Kommunistien voitto tiesi saksalaisten tuhoamista ja sen vuoksi suuren kansallisen yhtenäisyyden tunteen saavuttaneet saksalaiset olivat valmiita taistelemaan katkeraan loppuun asti.
Laajenna
Ilkka Luoma 29.01.2013 21:44
Lainaus:

"Onkohan suomalaiset ymmärtäneet, että Saksan viljatoimitukset pelastivat Suomen kansan nälänhädältä talvina 1942-1944? On tärkeää tietää, että Saksassa talvella 1944 säännösteltiin jo oman kansan vilja-annoksia"
Laajenna
Cliff_Barnes 29.01.2013 22:20
Kansallissosialismissa oli rasismia lukuunottamatta paljon hyvää. Se painotti ihmisten, sekä rikkaiden että köyhien yhteisvastuullisuutta toisistaan kansakuntana, kulttuuria, jonka arvot pohjautuivat hyvin pitkälle kristinuskon arvoihin. Perhe ja työnteko olivat tärkeitä arvoja sekä tietenkin nationalismi eli kansallinen itsemääräämisoikeus eli taloudellinen ja poliittinen suvereniteetti.

Vaikuttaa siltä, että kabbalistinen juutalais/vapaamuurarieliitti edesauttoi natsien pääsemistä valtaan ja heidän taloudellista menestymistään mm. rahoittamalla maan jälleenrakentamista ja varustautumista. Selvästikin globalistieliitin tarkoitus on ollut ajaa maailma toiseen maailmansotaan luoden natsien ja kommunistien vastakkainasettelun, koska maailmansodan lopputuloksena heidän valtansa moninkertaistui (mm. YK:n ja Israelin perustaminen).

Natseja ja Hitleriä on selvästi manipuloitu tähän haluttuun lopputulokseen. Parhaiten tämän todistaa Hitlerin Mein Kampfin tarkempi tutkimus. Kirja paljastaa, kuinka Hitlerin ajatusmaailmaan on tullut vahvasti vaikutteita Alice Baileyn (ja Blavatskyn) teosofiasta.

Yleinen käsityshän oli, että Bailey oli antisemitisti ja arjalaisen rodun puolestapuhuja. Myös hakaristi esiintyy Baileyn ja Blavatskyn teoksissa, ennen kuin natsit ottivat sen käyttöönsä.

Todellisuudessa Baileyn teosofia on kuitenkin naamioitua kabbalaa ja luciferianismia. Baileyn opettama Age of Aquarius on yhtä kuin uusi maailmanjärjestys. Surkuhupaisinta on, että itseasiassa arjalainen rotu on alunperin tarkoittanut talmudin mukaista juutalaista herrarotua. Tämä selviää kun vertaa mistä Alice Bailey:n mukaan arjalainen rotu on peräisin; kasaarijuutalaisten alueelta.

Bailey:n antisemitismissa puhuttiin juutalaisten raamatun kieltämisestä, eli nimenomaan Toorasta, joka siis edustaa kristinuskon alkua ja ns. vanhaa liittoa. Mutta Toora ei edusta modernia juutalaista opetusta, vaan Talmud, joka opettaa rasistiseen juutalaiseen maailmanherruuteen.

Bailey:llä ja teosofialla oli kiinteä yhteys vapaamuurareihin ja juutalaiseen kabbalaan. Teosofian ja vapaamuurarien palvonnan kohde on sama, Lucifer. Tätä odotetaan maailmaan saapuvana messiaana, samana messiaana, jota talmudistisessa juutalaisuudessa yhä odotetaan, sillä heidän mukaansa Jeesus ei ollut messias.
Laajenna
Pms 29.01.2013 22:32
Lainaus: Ilkka Luoma kirjoitti: Näytä viesti Lainaus:

"Onkohan suomalaiset ymmärtäneet, että Saksan viljatoimitukset pelastivat Suomen kansan nälänhädältä talvina 1942-1944? On tärkeää tietää, että Saksassa talvella 1944 säännösteltiin jo oman kansan vilja-annoksia"
Onkohan saksalaiset ymmärtäneet ja myös suomalaiset, että tuo vilja oli peräisin Puolasta ja joka saatiin saartamalla ja nälkään tappamalla puolalaiset.
Tuon viljanhan varasti venäläiset ja lahjoitti saksalaisille jo ennen sodan alkua =)
Laajenna
0_0 29.01.2013 23:11
Lainaus: Omat-aivot kirjoitti: Näytä viesti Ei kauaa kestänyt kun puna-armeija vapautti Euroopan natsien ikeestä.
Jenkit ja muut liittoutuneet kuten britit ja kanadalaiset. Puna-armeija piilotteli missä piilotteli sen aikaa kun muut vapautti Euroopan.
Laajenna
0_0 29.01.2013 23:12
Laajenna
0_0 29.01.2013 23:13
Laajenna
Cliff_Barnes 29.01.2013 23:41
Tuo natsien "yllätyksetön" ja perinteisempi taidekäsitys oli vastakulttuuria dadaismille, futurismille ja surrealismille, joissa juutalaiset olivat olleet hyvin edustettuina.

Juuri näiden suuntauksien kirjoja poltettiin rovioilla.

Nämä taidesuunnat olivat oman aikansa "rockia ja hip-hoppia" eli kapinakulttuuria vanhoja arvoja vastaan.

http://www.friendsofart.net/static/i...ble-object.jpg
Laajenna
Ilkka Luoma 30.01.2013 06:11
Lainaus: Pms kirjoitti: Näytä viesti Onkohan saksalaiset ymmärtäneet ja myös suomalaiset, että tuo vilja oli peräisin Puolasta ja joka saatiin saartamalla ja nälkään tappamalla puolalaiset.
Tuon viljanhan varasti venäläiset ja lahjoitti saksalaisille jo ennen sodan alkua =)


...
Kolmas valtakunta oli sangen laaja aina 1943 loppuun saakka - Ukraina oli suuri viljantuottaja Saksalle, myös :-)
Laajenna
kauheamies1 30.01.2013 08:15
Lainaus: Pms kirjoitti: Näytä viesti Onkohan saksalaiset ymmärtäneet ja myös suomalaiset, että tuo vilja oli peräisin Puolasta ja joka saatiin saartamalla ja nälkään tappamalla puolalaiset.
Tuon viljanhan varasti venäläiset ja lahjoitti saksalaisille jo ennen sodan alkua =)
Älä valehtele sika
Laajenna
kaljamato 30.01.2013 08:55
Lainaus: Ilkka Luoma kirjoitti: Näytä viesti Moni ihmettelee miksi Saksan runttaamiseen tarvittiin Neuvostoliiton, USA:n, Englannin ja Ranskan voimavarat - yhtä valtiota kohtaan, jolla oli huonoimmillaan (omasta syystään) useita yhtäaikaisia rintamia - Miksi Saksa kesti niin pitkään?
Sota olisi voinut päättyä toisin mikäli usa ei olisi lähtenyt mukaan. USAn teollinen ylivoima ratkaisi pitkälti ne karnevaalit, siltikin sota todella kesti pitkään. Neuvostoliitto pystyi sinnittelemään lend-leasen avulla ja britit onnistuivat pistämään hanttiin luftwaffelle sekä mitätöimään saksalaisten maihinnoususuunnitelmat jenkkien avustuksella. Monty olisi jäänyt rommelin afrikakorpsien jalkoihin jos pohjois-afrikan rintamalle ei olisi ilmaantunut herraa nimeltä George S Patton. Eli sodan lopputulos perustuu USAn sotaan osallistumiseen.
Laajenna
kaljamato 30.01.2013 08:57
Lainaus: Ilkka Luoma kirjoitti: Näytä viesti ...
Kolmas valtakunta oli sangen laaja aina 1943 loppuun saakka - Ukraina oli suuri viljantuottaja Saksalle, myös :-)
Kyllä, ukrainalaiset suhtautuivat saksalaisiin vapauttajina...kun neuvostoliiton hirveydet oli tuoreessa muistissa...lähinnä tämä ryssien aiheuttama 30-luvun nälänhätä jossa ryöstivät ukrainalaisten viljat.
Laajenna
\o/ 30.01.2013 10:13
Lainaus: kauheamies1 kirjoitti: Näytä viesti Älä valehtele sika
Sika on viisas eläin toisin kuin eräät, mutta valehtelijaksi kutsuminen kun toinen puhuu totta on hiukan epäviisasta.
Laajenna
Antrax 30.01.2013 10:27
Lainaus: kaljamato kirjoitti: Näytä viesti Sota olisi voinut päättyä toisin mikäli usa ei olisi lähtenyt mukaan. USAn teollinen ylivoima ratkaisi pitkälti ne karnevaalit, siltikin sota todella kesti pitkään. Neuvostoliitto pystyi sinnittelemään lend-leasen avulla ja britit onnistuivat pistämään hanttiin luftwaffelle sekä mitätöimään saksalaisten maihinnoususuunnitelmat jenkkien avustuksella. Monty olisi jäänyt rommelin afrikakorpsien jalkoihin jos pohjois-afrikan rintamalle ei olisi ilmaantunut herraa nimeltä George S Patton. Eli sodan lopputulos perustuu USAn sotaan osallistumiseen.
Ei natsi-lippu liehuisi Euroopan yllä, vaikkei USA olisikaan tullut sotaan mukaan. Tosin sota olisi kestänyt kauemmin. Oli selvää jo 1941 lopulla, kun Saksa ei onnistunutkaan Neuvostoliittoa lyömään, kuinka sodassa tulee käymään. Hitler oli haukannut liian ison palan. Muistaakseni Suomen upseereista Aladar Paasonen ennusti jo vuoden 1941 lopulla, että Saksa häviää sodan.
Laajenna
Antrax 30.01.2013 10:30
Lainaus: 0_0 kirjoitti: Näytä viesti Jenkit ja muut liittoutuneet kuten britit ja kanadalaiset. Puna-armeija piilotteli missä piilotteli sen aikaa kun muut vapautti Euroopan.
Saksan miehistötappioista 80 % tuli itärintamalla. Neuvostoliitto vastasi yksinään kolme vuotta 1941-1944 kesäkuun maihinnousuun liittoutuneiden sotatoimista Euroopan maarintamilla.
Laajenna
Martti_Kauppila 30.01.2013 10:36
Lainaus: Antrax kirjoitti: Näytä viesti Saksan miehistötappioista 80 % tuli itärintamalla. Neuvostoliitto vastasi yksinään kolme vuotta 1941-1944 kesäkuun maihinnousuun liittoutuneiden sotatoimista Euroopan maarintamilla.
Liitoutuneiden ja USA:n mahtavan tarvikeavun ansiosta.

Puna-armeija itse sikaili Itä-Euroopassa ja sodsn loputtua Berliinissä ja miehitti Baltian 50:ksi vuodeksi. Eli käyttäytyi täysin natsien tavoin.
Laajenna
\o/ 30.01.2013 10:36
Lainaus: Antrax kirjoitti: Näytä viesti Muistaakseni Suomen upseereista Aladar Paasonen ennusti jo vuoden 1941 lopulla, että Saksa häviää sodan.
Nostradamuskin ennusti aika monta asiaa.
Laajenna
kauheamies1 30.01.2013 11:10
Lainaus: \o/ kirjoitti: Näytä viesti Sika on viisas eläin toisin kuin eräät, mutta valehtelijaksi kutsuminen kun toinen puhuu totta on hiukan epäviisasta.
Olet niin urpo, että luulet puhuvasi totta
Laajenna
kauheamies1 30.01.2013 11:11
Lainaus: Martti_Kauppila kirjoitti: Näytä viesti Liitoutuneiden ja USA:n mahtavan tarvikeavun ansiosta.

Puna-armeija itse sikaili Itä-Euroopassa ja sodsn loputtua Berliinissä ja miehitti Baltian 50:ksi vuodeksi. Eli käyttäytyi täysin natsien tavoin.
Eivät natsit noin käyttöäytyneet
Laajenna
Martti_Kauppila 30.01.2013 11:15
Lainaus: kauheamies1 kirjoitti: Näytä viesti Eivät natsit noin käyttöäytyneet
Kyllä he käyttäytivät vallotettuja "vähemopiarvoista" kansanosaa kohtaan. Se on nähtävissä ihan vanhoissa historianfillmeissä, kuinka saksalainen sotilas hakkaa esm. sairasta vanhaa juutalaismummoa ruoskallaan, tai raahaavt ihmisiä kuopan reunalle ja luoti päähän. Molemmilla ismeillä on kädet veressä.
Laajenna
kaljamato 30.01.2013 11:56
Lainaus: Antrax kirjoitti: Näytä viesti Ei natsi-lippu liehuisi Euroopan yllä, vaikkei USA olisikaan tullut sotaan mukaan. Tosin sota olisi kestänyt kauemmin. Oli selvää jo 1941 lopulla, kun Saksa ei onnistunutkaan Neuvostoliittoa lyömään, kuinka sodassa tulee käymään. Hitler oli haukannut liian ison palan. Muistaakseni Suomen upseereista Aladar Paasonen ennusti jo vuoden 1941 lopulla, että Saksa häviää sodan.
Neuvostoliitto oli jo hyvin lähellä luhistumista moskovan edustalla riehuvan taistelun aikana ja saksa olisi päässyt moskovaan ennen talvea mikäli neuvostoliitto ei olisi apua saanut usalta. Ryssät perääntyivät koko ajan koska wehrmacht oli liian väkevä. Oli edullisempaa käyttää poltetun maan taktiikkaa kun yrittää pistää kampoihin voimakkaammalle ja tehokkaammalle viholliselle. Neuvostoliitto oli hyvin pitkälle riippuvainen länsimaisesta ruoka-ja sotamateriaaliavusta ennenkun t-34 tankkien ja muiden kotimaisten tuon ajan menestysaseiden sarjatuotanto saatiin kunnolla rullaamaan. Lisäksi neuvostoliitolla ei ollut alkuun kunnollista kenraalikuntaa koska stalinhan likvidoi vanhan ja kokeneen kenraalikuntansa. Saksa oli upseerienkin tason suhteen ylivoimainen ellei maailman kovin. Aatun olisi vain pitänyt antaa von mansteinin, guderianin ja muiden kenraaliensa tehdä työnsä rauhassa eikä sekaantua strategioimiseen joka johti monien saksalaisdivisioonien tuhoon.
Laajenna
kauheamies1 30.01.2013 12:22
Lainaus: Martti_Kauppila kirjoitti: Näytä viesti Kyllä he käyttäytivät vallotettuja "vähemopiarvoista" kansanosaa kohtaan. Se on nähtävissä ihan vanhoissa historianfillmeissä, kuinka saksalainen sotilas hakkaa esm. sairasta vanhaa juutalaismummoa ruoskallaan, tai raahaavt ihmisiä kuopan reunalle ja luoti päähän. Molemmilla ismeillä on kädet veressä.
Valehtelet. Suuria vankimääriä on kyllä ohjailtu tarvittaessa piiskoin ja pampuin, mutta niillä ei yleensä isketä kuin kevyesti. Tämä on aivan normaalia. Filmiä sinulla ei tietenkään ole.

Rikollisten teloittaminen on aivan oikein.
Laajenna
kauheamies1 30.01.2013 12:23
Lainaus: kaljamato kirjoitti: Näytä viesti Neuvostoliitto oli jo hyvin lähellä luhistumista moskovan edustalla riehuvan taistelun aikana ja saksa olisi päässyt moskovaan ennen talvea mikäli neuvostoliitto ei olisi apua saanut usalta. Ryssät perääntyivät koko ajan koska wehrmacht oli liian väkevä. Oli edullisempaa käyttää poltetun maan taktiikkaa kun yrittää pistää kampoihin voimakkaammalle ja tehokkaammalle viholliselle. Neuvostoliitto oli hyvin pitkälle riippuvainen länsimaisesta ruoka-ja sotamateriaaliavusta ennenkun t-34 tankkien ja muiden kotimaisten tuon ajan menestysaseiden sarjatuotanto saatiin kunnolla rullaamaan. Lisäksi neuvostoliitolla ei ollut alkuun kunnollista kenraalikuntaa koska stalinhan likvidoi vanhan ja kokeneen kenraalikuntansa. Saksa oli upseerienkin tason suhteen ylivoimainen ellei maailman kovin. Aatun olisi vain pitänyt antaa von mansteinin, guderianin ja muiden kenraaliensa tehdä työnsä rauhassa eikä sekaantua strategioimiseen joka johti monien saksalaisdivisioonien tuhoon.
Päinvastoin. Hitler tuki Guderianian ja Mansteinia ja teki lähes kaikki sotasuunnitelmat heidän kanssaan. Kenraalit kuitenkin puuttuivat asiaan ja sössivät huollon kanssa tahallaan ym. Juuri olisi pitänyt monottaa preussilaiskenraalit ja muuttaa koko Wehrmacht SS-armeijaksi. Kenraalien petos oli täysin tappioon syynä.
Laajenna
kaljamato 30.01.2013 12:35
Lainaus: kauheamies1 kirjoitti: Näytä viesti Päinvastoin. Hitler tuki Guderianian ja Mansteinia ja teki lähes kaikki sotasuunnitelmat heidän kanssaan. Kenraalit kuitenkin puuttuivat asiaan ja sössivät huollon kanssa tahallaan ym. Juuri olisi pitänyt monottaa preussilaiskenraalit ja muuttaa koko Wehrmacht SS-armeijaksi. Kenraalien petos oli täysin tappioon syynä.
Älä puhu paskaa. Hitlerin näkemykset ensimmäisestä maailmansodasta ja se tapa käydä sotaa koitui kohtalokkaaksi koska ei toiminut enää tuohon aikaan. Hitlerin käskyjen takia divisioonia tuhoutui turhaan. Ja tästä huollosta...kun hitler määräsi tavoitteille aikataulun niin se ei oikein sopinut yksiin sen ajan huollon mahdollisuuksien kanssa...wehmacht eteni kyllä hänen antamien käskyjen ja aikataulujen mukaan piesten ryssät mennen tullen josta voi kiittää taitavaa kenraalikuntaa mutta koska käsky oli edetä pysähtymättä eteenpäin niin joukkojen huolto vaikeutui välimatkojen kasvaessa nopeassa ajassa. Kurskin taistelukin oli voitettavissa mutta hitler itse käski keskeyttää sen koska ei ratkennut aikataulun mukaisesti. Poliitikkojen kun ei pitäisi ikinä sekaantua asevoimien komentajien tekemisiin.
Laajenna
Lisätietoa Yhteydenotto Lisää keskustelupalsta